Σε 7 μέρες από 3 η προθεσμία ασφάλισης νέων ΙΧ

Πότε λήγει η γενική προθεσμία για τα ανασφάλιστα οχήματα