Ολομέτωπη επίθεση από υπουργείο Παιδείας, ΣΥΡΙΖΑ και Φίλη σε ΣτΕ

Μετά την απόφαση για τα Θρησκευτικά