Δυο υποθέσεις υλικού παιδικής πορνογραφίας στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία

Στη μια περίπτωση εντοπίστηκαν εμβάσματα προς χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με σκοπό την αγορά σχετικού υλικού