Καμπάνια του ΣΕΒ: Η Ελλάδα παράγει ιστορίες δημιουργίας

Εξωστρέφεια και καινοτομία κόντρα στα γραφειοκρατικά εμπόδια