Λογαριασμός ΔΕΗ 113 ευρώ για κατανάλωση 17 ευρώ!

Οι άσχετες χρεώσεις εκτοξεύουν στα ύψη το ποσό που πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά