Σε αναμονή για το κατηγορητήριο στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς

Θα συνταχθεί όταν το αποφασίσει ο Εισαγγελέας