Γερνάμε, δε γεννάμε και θέλουμε να φύγουμε από τη χώρα!

Mειώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας για πρώτη φορά μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο!