Χωριστές φορολογικές δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλουν οι σύζυγοι

Απόφαση-σταθμός από το ΣτΕ