Αγωνία για το αν θα ζητήσει ανταλλάγματα ο Ερντογάν για την απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών