Κλειστά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι σε Αθήνα και Κρήτη

Απεργούν οι εργαζόμενοι των αρχαιολογικών χώρων