Ένταση για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Έξω από συμβολαιογραφικό γραφείο της Αθήνας