Πολικό ψύχος σαρώνει την Ευρώπη - Νεκροί και καταστροφές

Πλημμύρες στις ΗΠΑ