Διασχίζει την Ευρώπη με πλωτό σπίτι για να μην πληρώνει ενοίκια!

Ο Γερμανός καλλιτέχνης μετακινείται έτσι από χώρα σε χώρα