Ανασχηματισμός: Οι υποψήφιοι για αποχώρηση από την κυβέρνηση

Τα πρώτα ονόματα που ακούγονται