Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η «Λητώ»

Από την Πέμπτη αρχίζει το κρύο