Αλόγιστη η χρήση των αντιβιοτικών στην Ελλάδα

Μόνο με συνταγή γιατρού οι αντιβίωση