Παρίσι: Μοιράζουν "ιγκλού" στους άστεγους για να προστατευθούν από το κρύο

Πολικό ψύχος σαρώνει τη Γαλλία