Χιονίζει ακτάπαυστα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης

Προβλήματα στις μετακινήσεις