Πορεία φοιτητών στη Βουλή για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δείτε το σχετικό απόσπασμα