Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δίνει το «πράσινο φως» για απολύσεις εγκύων από επιχειρήσεις

Παρά τις δικλίδες προστασίας που υπάρχουν και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία