Αυτοψία STAR: Οι φοιτητές εκπέμπουν SOS στις φοιτητικές εστίες

Οι συνθήκες διαβίωσης είναι τραγικές