Χαμός με τα λεωφορεία για τους νέους του Ολυμπιακού χωριού

Καθημερινό το πρόβλημα με δύο γραμμές για 11.000 κατοίκους