Η εκταμίευση της υποδόσης στην Ελλάδα πρώτο θέμα του Eurogroup

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου των Κρατών Μελών