Οι αποκλειστικές νοσοκόμες διαμαρτυρήθηκαν έξω από το Υπουργείο Υγείας

Δήλωσαν με έντονο τρόπο πως θα πρέπει επιτέλους να εξαλειφθεί η παράνομη εργασία