Γεμίζουν σιγά σιγά τα ξενοδοχεία για τα Κούλουμα

Στο ρυθμό του καρναβαλιού όλη η χώρα