Αναρχία στα πανεπιστήμια της χώρας - Φοιτητές καπνίζουν μέσα στα αμφιθέατρα

Δείτε το σχετικό απόσπασμα