Σύσταση ειδικής επιτροπής για την ανομία στα ΑΕΙ

Μετά από συνεχόμενες καταγγελίες πρέπει να λυθεί το πρόβλημα