Ιδιοκτήτης σχολής χορού είχε βάλει κάμερα στα αποδυτήρια

Συνελήφθη από την στυνομία