Προστατευόμενος μάρτυρας μιλά αποκλειστικά στο STAR

Είναι ένας από τους ελάχιστους στην Ελλάδα που έχει τεθεί σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων σε παλαιότερη μεγάλη δικογραφία