Τρίδυμοι χωρίστηκαν στη γέννα και ξαναβρέθηκαν στο πανεπιστήμιο!

Είχαν χρησιμοποιηθεί σε κοινωνικό πείραμα