Οι ειδήσεις της ημέρας από όλο τον κόσμο σε ένα video

Δείτε το σχετικό απόσπασμα