Χωρίς δάσκαλο μαθητές σε σχολείο των Ιωαννίνων

ίδιο πρόβλημα και στην Ιθάκη