Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου οι διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα

Εκτιμάται πως περίπου 800.000 οχήματα δεν έχουν ασφαλιστεί