24ωρη απεργία για τους νοσοκομειακούς γιατρούς

Με προσωπικό ασφαλείας τα νοσοκομεία