Ξενοδόχος επιτέθηκε σε καθηγήτρια

Ο κακός χαμός σε σχολική εκδρομή