Γράφουν την λέξη Μακεδονία και στα κουτάκια της κόκα κόλα

Παροξυσμός των Σκοπιανών με τη λέξη Μακεδονία