Εντυπωσιακή άσκηση ετοιμότητας για πυρκαγιά και σεισμό στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Επιστρατεύτηκαν γιατροί, σκηνές και φορεία