Οι κλωνοποιημένες μαιμούδες μας φέρνουν πιο κοντά στην κλωνοποίηση ανθρώπου;

Κλωνοποιήθηκαν με επιτυχία 2 μωρά μαιμουδάκια