Χάος για τις πλαστικές σακούλες

15 ημέρες μετά την εφαρμογή του μέτρου