Γυαλιά χωρίς προπληρωμή για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Αντιδρούν οι οπτικοί