Καβγάς στη Βουλή για τα επιδόματα και την πελατειακή λογική

Κ. Μακρή: Πείσθηκαν οι βουλευτές, δεν πείσθηκε η κοινωνία