Ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι δολοφονήθηκε η Ειρήνη

Η εκδοχή του ιδιωτικού ερευνητή