Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για τις τηλεοπτικές άδειες

Η προσφυγή των τηλεοπτικών σταθμών στο ΣτΕ