Ποιες αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο

Μεγάλες αντιδράσεις από επαγγελματικές ομάδες