Σκηνοθέτησε ληστεία στο σπίτι της... αδερφής της!

Έβαλε φίλο της να της πάρει τα χρήματα