Αντιδράσεις για τους πλειστηριασμούς

Εκπλειστηριάστηκαν τα γραφεία της ΛΑΕ