Προσπάθειες να σχηματιστεί κυβέρνηση στη Γερμανία

Αισιόδοξες προβλέψεις