Σάλο έχει προκαλέσει το βιβλίο του Michael Wolf για τον Trump

Σύμφωνα με όσα γράφει, τον χλευάζουν οι συνεργάτες του για την ανικανότητά του να διοικεί