Κοντονής: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δικαστούν οι οκτώ στρατιωτικοί στην Ελλάδα

Υπάρχει η δυνατότητα εκ του νόμου