Με χαρτί από γιατρό η βουτιά για τον σταυρό στα Θεοφάνεια

ΟΙ ανήλικοι θα πρέπει να έχουν άδεια από τους γονείς τους